Založ si blog

Rímskokatolícka cirkev na Slovensku ignoruje výzvy pápeža Františka

MOTTO:

BUĎ POCHVÁLENÝ, môj Pane,“ spieval svätý František z Assisi. V tomto krásnom chválospeve nám pripomínal, že náš spoločný domov je ako sestra, s ktorou sa delíme o existenciu, aj ako krásna matka, ktorá nás prijíma vo svojom náručí: „Buď pochválený, môj Pane, za našu sestru, matku zem, ktorá nás živí a stará sa o nás a vydáva rozličné plody s pestrofarebnými kvetmi i trávu.“1

Takto oslovením začína:

Encyklika Svätého Otca Františka LAUDATO SI’

o starostlivosti o náš spoločný domov

Zdroj:

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/encyklika-laudato-si

1. „BUĎ POCHVÁLENÝ, môj Pane,“ spieval svätý František z Assisi. V tomto krásnom chválospeve nám pripomínal, že náš spoločný domov je ako sestra, s ktorou sa delíme o existenciu, aj ako krásna matka, ktorá nás prijíma vo svojom náručí: „Buď pochválený, môj Pane, za našu sestru, matku zem, ktorá nás živí a stará sa o nás a vydáva rozličné plody s pestrofarebnými kvetmi i trávu.“1

2. Táto sestra protestuje proti zlu, ktoré jej spôsobujeme nezodpovedným používaním a zneužívaním dobier, ktoré do nej vložil Boh. Vyrastali sme s myšlienkou, že sme jej vlastníkmi a vládcami, oprávnenými na jej drancovanie. Násilie, ktoré je v ľudskom srdci zranenom hriechom, sa prejavuje aj v príznakoch choroby, ktorú vnímame v pôde, vo vode, vo vzduchu a v živých bytostiach. Preto medzi najopustenejšími a najviac zneužívanými úbožiakmi je naša sužovaná a devastovaná zem, ktorá „vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach“ (Rim 8, 22). Zabúdame, že aj my sami sme zemou (porov. Gn 2, 7). Naše telo je zložené z prvkov planéty; jej vzduch dýchame a jej voda nás oživuje a občerstvuje.

Nič z tohto sveta nám nie je ľahostajné

3. Pred viac ako päťdesiatimi rokmi, keď sa svet potácal nad priepasťou nukleárnej krízy, svätý pápež Ján XXIII. napísal encykliku, v ktorej sa neobmedzil len na odmietnutie vojny, ale predniesol aj ponuku mieru. Svoje posolstvo Pacem in terris adresoval síce celému „katolíckemu svetu“, ale pridal „aj všetkým ľuďom dobrej vôle“. Teraz, vzhľadom na globálny úpadok životného prostredia, sa chcem obrátiť na každého človeka, ktorý býva na tejto planéte. Vo svojej exhortácii Evangelii gaudium som napísal členom Cirkvi, aby zmobilizovali proces misionárskej reformy, ktorú ešte treba uskutočniť. V tejto encyklike mám v úmysle nadviazať so všetkými dialóg, ktorý sa týka nášho spoločného domova.

Pokračovanie v uvedenom zdroji

A ďalší apel pápeža Františka

Pápež František: Tretia svetová vojna môže byť kvôli nedostatku vody

Vatikán, 27. februára 2017 (HSP/Foto: HSP)

http://www.hlavnespravy.sk/papez-frantisek-tretia-svetova-vojna-moze-byt-kvoli-nedostatku-vody/910281

Nedostatok pitnej vody sa v budúcnosti môžu stať príčinou 3. svetovej vojny, nazdáva sa pápež František a vyslovil to 24. 2. 2017 počas konferencie, venovanej právnym aspektom dostupnosti k vodným zdrojom, píše Rome Reports.

V zákonodarstve niektorých štátov sa voda nepovažuje za ľudské právo. Podľa pápeža Františka sa na to dá „bolestivo pozerať“ a ľudstvo môže kvôli nedostatku pitnej vody, žiaľ, smerovať k veľkej svetovej vojne. Právo na vodu je nevyhnutné pre prežitie celého ľudstva. Treba prekonať egoizmus a pokúsiť sa vyriešiť tento problém, presvedčený je Petrov námestník.

Počty uverejnené OSN nás nemôžu nechať ľahostajnými. Tisíc detí denne zomiera na choroby spojené s vodou. Nakazenú vodu denne pijú milióny ľudí“, zdôrazňoval pápež František, pričom dodal, že situáciu treba vyriešiť a že sa to ešte dá urobiť.

Dokončenie v uvedenom zdroji.

Nič z týchto apelov pápeža neoslovilo Rímskokatolícku cirkev na Slovensku

Ani to, že sa Občinske združenie Kremnické vrchy pre život prostredníctom svojho člena obrátilo priamo na banskobystrického diecézneho biskupa Mariána Chovanca, ani to že na ničenie prírady upozornilo viac jako 150 vedeckých osobností, viď. : Andrej Barát, Pravda 27.09.2017 06:00

Erik Baláž. Autor: Andrej Barát, Pravda

https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/442955-ekolog-erik-balaz-buducim-generaciam-zanechame-pustatinu/

Rabovanie a ničenie vzácnych biotopov zákonom a medzinárodnými dohovormi chránenými rastlinami https://biotopbartoska.wordpress.com/ s účasťou cirkvi na ziskoch pokračuje bez obmedzenia ďalej. A s ignorantstvom rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku, pápežských apelov…!

List adresovaný banskobystrickému diecéznemu biskupovi:

Odosielateľ: Tibor Ivan, Bartošova Lehôtka č. 115, 967 01 Kremnica

Emailová adresa: tivan45@gmail.com

Adresát: Mons. ThDr. Marián Chovanec PhD.

Banskobystrický diecézny biskup

Námestie SNP 19

975 90 Banská Bystrica

e-mailová adresa: sekretariat.bb@rcc.sk

Vaša Excelencia,

Dovoľujem si Vás osloviť ako duchovného zástupcu sv. Otca Františka vo Vašej diecéze, ale aj ako diplomatického zástupcu vo veciach svetských, v súvislosti s pápežskou encyklikou Laudato si´. Encyklika obsahuje v závere dve pôsobivé modlitby, ta prvá, Modlitba za zem, prosí Boha o silu k ochrane sveta, života a krásy, druhá sa menuje Kresťanská modlitba v jednote so stvorením o osvietenie tých, ktorí majú a peniaze tak, aby sa dokázali starať o Zem a o slabých, ktorí volajú o pomoc.

Vaša Excelencia,

Odvolávajúc sa uvedenú encykliku, ktorú nepochybne poznáte hlbšie ako ja laický veriaci, Vás prosím o intervenciu v nasledovnej veci. V obci Bartošova Lehôtka sa nachádza malebné údolie s miestnym názvom Snoža. V tomto údolí sa nachádzajú lesné mokrade s chránenou rastlinou a vzácnou Rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia) a vodný tok ktorého zdrojom vody sú spomenuté mokrade je reprodukčným tokom opäť chráneného zákonom živočícha Salamandry škvrnitej (Salamandra salamandra) a mnohých iných zákonom chránených živočíchov a rastlín. Jeden vedecký pracovník ktorý nechce byť menovaný sa k tomuto prírodnému biotopu vyjadril takto: citujem: „Pretože lokalitu som osobne navštívil za účelom inventarizácie bezstavovcov a môžem potvrdiť jej jedinečnosť v Kremnickom pohorí. Teda nejde len o indikačnú a chránenú rosičku! SR nemôže mať všade CHKO a parky (i keď na to stále má) a preto by na tejto lokalite mal zvíťaziť zdravý rozum-najvyšší stupeň ochrany v štatúte rezervácie a teda maloplošného územia!“ koniec citátu. Mokrade sú chránené celosvetovým dohovorom Ramsarský dohovor, ktorého signatárom je aj Slovenská republika. A rastliny a živočíchy sú chránené európskym dohovorom Bernský dohovor, ktorého je tiež signatárom aj Slovenská republika.

Podstatná časť tohoto lesného územia je vo vlastníctve biskupstva Banská Bystrica, ktoré ich prenajalo ťažobnej spoločnosti a lesné porasty ďalšej spoločnosti. Žiaľ tieto spoločnosti nedbajú na zákony a sčasti už zničili chránené biotopy. Stav aký je v súčasnosti je popísaný v mojom liste adresovanom Štátnej ochrany prírody ktorý je v prílohe tohto listu. Riešením je neodkladné zrušenie nájomných zmlúv. Odborným garantom popísaných skutočností je biológ Mgr. Ing. RNDr. Anton Lycius.

Vaša excelencia,

Prosím Vás v súlade s Vašou autoritou, ako aj s encyklikou Laudato si´ o nápravu v tejto veci, dúfam že sa priaznivo vyrieši v prospech vzácneho a neopakovateľného života na Zemi už priamo na Slovensku.

S úctivým pozdravom! Tibor Ivan

V Bartošovej Lehôtke 21. augusta 2016

Ficov režim je nebezpečný pre občanov i pre štát (42)

07.05.2018

Zatiaľ čo v kostole v Gregorovciach pri Prešove, miesto tedeum pripravovali na sobotu 5. mája rekviem, na deň kedy mali mať sobáš zavraždení Ján a Martina, a k oltáru miesto nich boli položené viac »

Ficov režim je nebezpečný pre občanov i pre štát (41)

18.04.2018

Premiér (dočasne poverený prezidentom) Pellegrini veľmi rýchlo hovorí, ale o to pomalšie si uvedomuje svoje dočasné pôsobenie vo funkcií. Občania zvrhnutím Ficovej vlády zvrhli aj Ficov režim, viac »

Ficov režim je nebezpečný pre občanov i pre štát (40)

10.04.2018

Propagandisti Ficovho režimu dennodenne opakujú že mládež ktorá organizuje protesty ani nevie čo chce tým dosiahnuť. Dokonca sa s nimi stretol policajný prezident Gašpar, a vraj nevedeli čo viac »

futbal LM

Kyjevské metro zastavila pred futbalovým finále falošná hrozba

26.05.2018 14:41, aktualizované: 14:45

Dopravný podnik v Kyjeve z dôvodu bombovej hrozby uzavrel päť staníc metra v centre mesta.

mun, kim

Lídri Severnej a Južnej Kórey sa opäť stretli v pohraničí

26.05.2018 13:43, aktualizované: 14:45

Lídri si otvorene vymenili názory, ako plniť Pchanmundžomskú deklaráciu z 27. apríla a usporiadať úspešný severokórejsko-americký summit.

Gazprom

Po urovnaní sporu s Bruselom môže byť Gazprom v EÚ ešte mocnejší

26.05.2018 13:41

Dodávky plynu z Ruska zostanú atraktívnejšie ako iné alternatívy, napríklad drahé nové prípojky, alebo dodávky skvapalneného plynu.

Graf

Agentúra Moody's skúma Taliansko, možno mu zníži rating

26.05.2018 13:37

Najnovší politický vývoj v Taliansku začína vyvolávať znepokojenie aj ratingových agentúr.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 64
Celková čítanosť: 86161x
Priemerná čítanosť článkov: 1346x

Autor blogu

Kategórie